Новини сайту

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Вивчення основ функціонування комп'ютера та основних програмних засобів.

Програмування на мові Асемблера складається з двох частин:

 • програмування у середовищі TASM у ОС MS-DOS;
 • программування в середовищах MASM та Visual C++ у ОС Windows
Основи створення програм для ОС Windows на мовах C/C++/Асемблер
 • Основи програмування на мові С
 • Основи Об'єктно-Орієнтованого Програмування на мові С++

Основи об'єктно-орієнтовних мов програмування:

 • C++;
 • Java.

Секція з вдосконалення знань та практичних навичок з об'єктно-орієнтованих мов програмування C++ та Java. В програмі розглядаються:

 • структури даних: списки, дерева та ін.;
 • базові алгоритми: сортування, пошуку та ін.;
 • основи ООП: C++, Java;
 • базові класи, шаблони: STL, Java Collection та ін.;
 • робота з засобами розробки: MS Visual C++, Eclipse та ін.;
 • пакети забезпечення та керування процесом створення програм: GIT, SVN та ін.;
 • основи СКБД: SQL, NoSQL.

Основи БД. Програмування у середовищах:

 • MS Access;
 • MS SQL;
 • MySQL;
 • PostgreeSQL.
 • Основи функціонування паралельних та векторних комп'ютерів
 • Основи програмування паралельних та векторних алгоритмів

Програмування сокетів:

 • робота з базою даних DNS;
 • робота з протоколами: FTP, SMTP, IMAP, WhoIS, Finger, ICMP;
 • створення клієнт-серверного додатку;
 • створення HTTP-серверу;
 • створення PROXY-серверу.